Com participar en el reciclatge?Els usuaris particulars disposen de dues vies per al lliurament dels seus RAEE als circuits de reciclatge:

A les Deixalleries

  • Lliurar-los a una Deixalleria. Informa-te'n en el teu Ajuntament o localitza aquí la més propera al teu domicili.

Als comerços

  • Lliurar-los al comerç en el moment d’adquirir un aparell nou i de característiques similars. Alguns comerços disposen de contenidors específics per a petits aparells, lluminàries, mòbils, etc. En cas de que no en disposin, cal lliurar els RAEE al personal.